Product

Dashboard

Voor de eindgebruikers van het systeem biedt Logistikon een overzichtelijk dashboard waarin alle acties, die door de medewerker of door haar/zijn team dienen te worden uitgevoerd, worden weergegeven. Het dashboard geeft de operationele status weer, van zowel de medewerker als van de teams waar de medewerker lid van is.

Vanuit het dashboard navigeert de medewerker direct naar het complete takenoverzicht, of direct naar het zakenzoekscherm.

In het takenoverzicht zijn filters naar eigen inzicht toepasbaar, om zo de gewenste taken te tonen. Een tijdlijn deelt de taken op in de taken die vandaag, morgen, overmorgen, enzovoort, afgehandeld dienen te worden.

In het zakenzoekscherm vindt de medewerker alle zaken terug die in het systeem zijn opgeslagen. U vindt onder andere uw eigen (openstaande) zaken, of oude afgesloten zaken.

Zaakdetailscherm

Vanuit zowel de takenlijst als vanuit de zakenlijst, kunt u direct naar het Zaakdetailscherm navigeren. Het Zaakdetailscherm is het werkscherm waarin u alle gegevens omtrent de zaak vastlegt.

Daarnaast geeft het Zaakdetailscherm u een duidelijk inzicht in de afhandeling van de zaak. Het toont onder andere de volgende informatie:

 • Inzicht in de zaakeigenschappen, zoals:
  • Wie is de behandelaar
  • Wat is de status
  • Wanneer is de zaak gestart
  • Wat is deadline van de zaak
 • Wie heeft wat aan de zaak gedaan
 • Wat voor bijzonderheden zijn er vastgelegd
 • Welke documenten zijn er bij de zaak opgeslagen
 • Welke communicatie heeft er plaatsgevonden

Het ondersteunt u optimaal in onder andere de volgende functionaliteiten:

 • De uitvoering van taken
 • Vastleggen van notities
 • Vastleggen van zaakspecifieke gegevens
 • Starten van processen
 • Toevoegen van taken op adhoc basis
 • Communiceren met betrokkenen (op basis van documenten, emails of via het klantportaal)

Documenten

In de documentenmodule vindt u alle dossiers en documenten terug die in het systeem zijn opgeslagen (mits u daar minimaal leesrechten tot heeft). Dit zijn zowel documenten die zich in zaakdossiers bevinden als los opgeslagen documenten. U kunt uw zoekopdrachten opslaan om zo later deze zoekopdrachten snel opnieuw uit te kunnen voeren.

Contact centrum

Vanuit het contactcentrum vindt u snel en eenvoudig al uw contacten terug. Van ieder gevonden contact worden de detailgegevens, de zaken waarbij dit contact is betrokken, alsmede welke communicatie heeft plaatsgevonden en nog openstaat, in 1 overzicht weergegeven. Doordat u direct inzicht heeft in de bijbehorende zaken van het contact, weet u onmiddellijk de stand van zaken en is het eenvoudig om de klant meteen te woord staan of de specifiekere vragen meteen bij de juiste behandelaar neer leggen.

Rapportages

Vanuit de rapportagemodule bevraagt u het systeem over allerlei management informatie die het systeem u biedt. De management informatie wordt zowel in tabel- als in grafiekvorm gepresenteerd.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende management informatie:

 • Het aantal nieuwe zaken in een bepaalde periode
 • De gemiddelde doorlooptijden van bedrijfsprocessen
 • Het aantal openstaande taken per team/medewerker

Klantportaal

Indien u met uw klanten via het klantportaal wenst te communiceren, biedt Logistikon een specifiek portaal voor uw klanten. Via het klantportaal kunnen uw klanten:

 • Inzicht krijgen in hun zaken
 • Vragen stellen met betrekking tot hun zaken
 • Aanvullende informatie aanleveren (op uw verzoek)