Over Logistikon

Logistikon is tot stand gekomen op basis van jarenlange ervaring in de automatisering van administratieve bedrijfsprocessen.

Missie

Op basis van Logistikon software streven wij er naar om onze opdrachtgevers zoveel mogelijk grip te bieden op hun bedrijfsprocessen, zodat zij de processen zo snel en efficient als mogelijk kunnen laten verlopen. Hierbij stellen wij de ondersteuning voor eindgebruikers en de flexibiliteit van de inrichting van onze software centraal.

Visie

Organisaties zijn beter in staat om hun interne bedrijfsprocessen optimaal in te richten, indien zij inzicht hebben in wie, wanneer en onder welke omstandigheden wat heeft uitgevoerd. Door het visualiseren van deze informatie, kunnen organisaties continu de bedrijfsprocessen verbeteren.

Cultuur

Onze cultuur is open en gelijkwaardig. Slimme bijdragen leveren in plaats van betweterige belemmeringen benoemen. Redeneer werkmethoden uit en concentreer op het waarom, vaak ligt de oplossing voor het grijpen.

Werk

Wij streven ernaar om Logistikon zo snel en zo dicht mogelijk bij de eindgebruiker te laten landen. Dit betekent dat functionaliteiten, configuraties en inrichtingen zo snel mogelijk bij de eindgebruiker merkbaar moeten zijn. Dit realiseren wij door een eenvoudige definitie omgeving aan te bieden, waardoor geen lange implementie trajecten door consultants en of applicatiebeheerders noodzakelijk zijn.

Breng complexe processen terug naar eenvoud (breng goed onderscheid aan in functionaliteiten en processtappen). Definieer uw processen op overgangsmomenten. Bied de medewerker begeleiding in de administratieve processen, maar laat ze (waar mogelijk) zelf de dirigent zijn.

Analyseer werkzaamheden, functionaliteiten en de daarbij benodigde gegevens. Breng op basis van deze analyses de gegevenshuishouding in kaart en pas daar uw systeeminrichting op aan. Breng niet alles onder 1 noemer: “Zij die alleen een hamer ter beschikking hebben zien ieder probleem aan voor een spijker”. Soms kan een kleine productwijziging tot meer en betere mogelijkheden leiden.

  • Door de jaren heen heb ik diverse workflow implementaties mogen uitvoeren en daarnaast zaaksystemen ontworpen en ontwikkeld. In het begin waren dit complexe workflows waarbij implementaties vrij veel tijd in beslag namen en door de complexiteit niet altijd even eenvoudig onderhoudbaar. De zaaksystemen die daarop volgden zorgden voor een gestructeerder informatiehuishouden omtrent de afhandeling. Tevens introduceerde dit inzichten om de processen eenvoudiger te modelleren, waarbij het systeem afwijkingen van de normale gang van zaken op adhoc basis dient te ondersteunen. Hiermee kwam het Case Management concept om de hoek kijken, wat eigenlijk niet eens echt nieuw was (dit deed men al in de jaren 90). Als laatste trend zie je nu het online samenwerken, waarbij klanten participeren in de afhandeling van hun zaken/verzoeken. Via portals krijgen zij toegang tot hun eigen zaken/verzoeken, waarmee zij (status) informatie kunnen inzien, vragen kunnen stellen en gegevens digitaal kunnen aanleveren. Ook dit zorgt voor snellere en efficientere afhandelingen. Al deze nieuwe inzichten zijn ondergebracht in Logistikon Work Management. Hiermee beschikt Logistikon over een systeem, waarmee zeer snel een implementatie realiseerbaar is en waarbij de applicatie architectuur dusdanig is ingericht zodat nieuwe inzichten gemakkelijk tot nieuwe functionaliteiten gerealiseerd kunnen worden. Want dat dit gaat gebeuren, staat zo vast als een huis.
    Dennis Smit
    Dennis SmitOprichter Logistikon