Branches

Omdat Logistikon een generiek product is dat op maat wordt ingericht, is het inzetbaar in elk te bedenken branche.

Logistikon digitaliseert, structureert en optimaliseert uw administratieve processen, waar dan ook.

Financieel

Binnen de financiele wereld zijn tal van uiteenlopende processen te benoemen, zoals offreren, kredietbeoordeling -en verstrekking, hypotheekmutaties, enzovoort. Al deze processen lenen zich uitstekend om te automatiseren met Logistikon. Door de vloeiende integratie tussen Work Management en Document Management, optimaliseert u uw processen en heeft u bij de uitvoering van de taken altijd het complete (klant)dossier ter beschikking.

Overheid

Zaakgerichtwerken is het thema van de afgelopen 10 jaar binnen de overheid. Hierbij vindt de systeeminrichting plaats op basis van ZTC, GEMMA en DSP. Het inrichten van generieke processen die binnen de verschillende zaaktypen anders acteren is hierbij 1 van de speerpunten. Essentieel binnen een dergelijke inrichting is het kunnen afwijken op adhoc basis. Dit om te voorkomen dat de uitzonderingen een belemmering voor de medewerkers in het systeem vormen. Directe klantcommunicatie via een klantportaal vormt hierbij een efficiente en snelle dienstverlening. Logistikon heeft al deze speerpunten als uitgangssituatie genomen in de applicatie architectuur en ondersteunt daarmee optimaal dergelijke werkwijzen.

Logistiek

Daar waar goederen worden verhandeld, zijn dossiers ondenkbaar. Van al uw transporten dient een compleet dossier aanwezig te zijn, dat u snel kunt inzien of overhandigen wanneer hier om wordt gevraagd. Binnen Logistikon kunt u dergelijk dossierstructuren zelf definieren en aangeven welke documenten daarbinnen verplicht aanwezig dienen te zijn. Gedurende de vorming van deze dossiers wijst Logistikon u er op wanneer welke documenten toegevoegd dienen te worden en welke documenten nog ontbreken.

 Shipping
 Shipping

Niche

Binnen nichemarkten is het vaak moeilijk om een specifieke softwareapplicatie te vinden, waarin de administratieve processen in kunnen worden ondergebracht. Toch blijkt het goed mogelijk om dit op basis van een generiek product als Logistikon te doen. Meestal kan dit met wat kleine, specifiek voor de niche, aanvullende functionaliteiten prima worden ingeregeld. Als niche kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • Subsidieverstrekkingen
  • Advies organisaties zoals medisch of juridisch
  • Verstrekkingen van officiële documenten
  • Incidentele registratie processen, zoals bij rampen