Logistikon

…biedt generieke bedrijfssoftware waarmee u uw administratieve bedrijfsprocessen naar eigen inzicht kunt inrichten en automatiseren. Op basis van workflows, digitale dossiers en standaard communicatie teksten, houdt u grip op uw processen, kwaliteit van administratie en communicatie met uw klanten. Logistikon ondersteunt zowel procesgericht als zaakgericht als documentgeoriënteerd werken.

Work Management

Met Logistikon Work Management biedt u uw medewerkers begeleiding en ondersteuning in de afhandeling van uw administratieve bedrijfsprocessen. Binnen WorkManagement definieert u snel en eenvoudig uw administratieve processen naar eigen inzicht. Al uw zaken worden vervolgens op basis van deze procesdefinities afgehandeld. Met een overzichtelijk dashboard beschikken uw medewerkers op ieder moment inzicht in de stand van zaken. Hiermee houdt u grip op de dagelijkse voortgang van uw administratieve processen. Work Management bewaakt voor u de deadlines, wie welke taken op welk moment dienen uit te voeren en welke informatie hierbij benodigd is. Work Management hanteert hierbij de principes van CaseManagement. Dit betekent dat het systeem uw medewerkers begeleidt in de uitvoering van de administratieve processen, maar daar waar uitzonderingen ontstaan, kunnen medewerkers naar eigen inzicht afwijken van de voorgedefinieerde procesgang.

Document Management

Met Logistikon Document Management kunt u al uw bestanden (documenten, spreadsheets, presentaties, beeldmateriaal, etc) eenvoudig opslaan en terug vinden. Binnen Logistikon Document Management definieert u zelf eenmalig de documenttypen, de vast te leggen kenmerken (al dan niet verplicht), de dossiertypen en de dossiertemplates. Door dit eenmalig te definiëren realiseert u een kwalitatieve documentenopslag, dat er voor zorgt dat u al uw opgeslagen documenten snel kunt terug vinden.

Tekst Management

Met Logistikon Tekst Management realiseert u eenduidige communicatie met de buitenwereld. U definieert uw eigen tekstblokken en templates. Vanuit uw administratieve processen kunt u deze templates en tekstblokken aanroepen om uw inhoudelijke communicatie samen te stellen. Of deze communicatie nu via documenten, email of het klantportaal verloopt, inhoudelijk is dit altijd op dezelfde wijze opgemaakt.

Info Management

Met Logistikon Info Management beschikt u over een krachtige tool om management informatie duidelijk en eenvoudig op ieder gewenst moment inzichtelijk te maken. U kunt hierbij denken aan het aantal afgehandelde zaken in een bepaalde periode, de trends die door de jaren heen verschijnen, maar ook aan het onderhanden werk en waar de werkdruk zicht bevindt.